Wat is Er Was Eens?

De verhalenwedstrijd Er Was Eens is sinds 2016, naast het vmbo, beschikbaar voor mbo- en hbo-studenten. Tijdens het project komen studenten in aanraking met het lezen van literatuur en hun eigen verhaal maken. 

De boeken die de studenten voor de wedstrijd lezen, sluiten aan op hun eigen belevingswereld en dienen als inspiratiebron voor hun eigen verhaal. Het verhaal is weer de basis voor een pitch dat in elke gewenste vorm uitgewerkt kan worden: een dans, een theaterstuk, een film, een lied, etc.

Om studenten te laten zien hoeveel manieren er zijn om een verhaal te vertellen en hoe een verhaal tot stand kan komen, wordt er een gastles gegeven door een bekende schrijver. Elke student pitcht zijn of haar verhaal aan de docent van hun klas, waarna deze een klassenwinnaar uitroept. De winnende student gaat door naar de finale, waar ze kans maken op een e-reader inclusief tien e-boeken.
Alle verhalen verschijnen op een online platform, de beste verhalen, zoals gekozen door de jury, worden in een verhalenbundel opgenomen en uitgedeeld aan alle deelnemers.

Het programma

Door deel te nemen aan Er Was Eens leren studenten uit het mbo, individueel en in groepsverband, in 7 lessen, hun eigen verhaal te schrijven. Om hen te laten zien hoe je een verhaal kan vertellen en hoe het tot stand komt, lezen leerlingen een boek en wordt er een gastles gegeven door een bekende schrijver.

Er Was Eens is, doordat taalontwikkeling het zwaartepunt vormt, primair gericht op een nauwe samenwerking met docenten Nederlands en Engels, maar ook met z.g. kerndocenten. Ook mentoren kunnen met het project binnen hun lessen aan de slag. Enthousiast geworden? Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u uw klas aanmelden? Neem contact op met Floor Keller.

Inschrijven

Er Was Eens is geschikt voor alle niveau’s en klassen van het mbo. 

Deelname aan Er Was Eens bedraagt €15,00* (incl. btw) per student, deze prijs omvat:
•    Voor alle deelnemende studenten een roman (die zij zelf mogen houden);
•    Digitaal lesmateriaal;
•    Gastles door een bekende schrijver;
•    Voor alle studenten een bundel waarin de beste verhalen worden gepubliceerd;
•    Voor de drie winnende studenten een e-reader. De winnende student ontvangt ook 10 e-boeken.

Er Was Eens omvat

•    Een digitale, multimediale lesbrief voor de docent;
•    Leesboeken (één titel per groep, alle studenten krijgen een eigen exemplaar in bezit);
•    Gastles verhalen schrijven door een bekende schrijver; •    Een online platform waarop alle ingezonden verhalen worden gepubliceerd;
•    Een bundel waarin de beste verhalen worden uitgegeven en die onder alle deelnemers en belanghebbenden wordt verspreid;
•    Een e-reader voor de drie winnende studenten.

Doelstellingen

Door deelname aan Er Was Eens wordt het leesplezier van mbo-studenten vergroot en schrijven ze in groepsverband en individueel hun eigen verhaal. Er Was Eens is tevens een manier om de studenten voor te bereiden op hun examens spreken, gesprekken voeren, lezen en schrijven. Ook kan het project ingezet worden als een manier om de ouderbetrokkenheid te stimuleren.

Relevante referentieniveau's 3F*

De student:

•   kan actief en effectief deelnemen aan discussies, debatten en overleg, reageert adequaat op gesprekspartners, beschikt over een goede woordenschat;
•   kan relatief complexe teksten lezen en de hoofdgedachte in eigen bewoordingen weergeven;
•   kan tekstsoorten benoemen en trekt conclusies over intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur;
•   kan adolescentenliteratuur en eenvoudige volwassenenliteratuur kritisch lezen;
•   kan met leeftijdgenoten discussiëren over de interpretatie en kwaliteit van de literaire teksten.

*Door te kiezen voor een ander leesboek, is Er Was Eens ook geschikt voor andere mbo niveau's.

Ouderbetrokkenheid

Het ministerie van OCW heeft zich nadrukkelijk uitgesproken over het belang van partnerschap tussen ouders en school. In het Actieplan Focus op vakmanschap worden de ouders gezien als stakeholders en als samenwerkingspartners (Ouders in het mbo, 2015). Ouders kunnen betrokken worden bij de prestaties van hun kind en het project door hen uit te nodigen voor de finale.

Meld Je AanMeld Je Aan

Enthousiast over Er Was Eens? Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u uw klas aanmelden? Neem contact op met Floor Keller.

Word FanWord Fan

Volg onsVolg ons

Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten.

Lees Meer