Wat is Er Was Eens?

De verhalenwedstrijd Er Was Eens is sinds 2016, naast het vmbo, beschikbaar voor mbo-studenten en pabo-studenten. Tijdens het project komen studenten in aanraking met het lezen van literatuur en hun eigen verhaal maken. De winnende student met het beste verhaal wint een e-reader.

De boeken die de studenten voor de wedstrijd lezen, sluiten aan op hun eigen belevingswereld en dienen als inspiratiebron voor hun eigen verhaal. Het verhaal is weer de basis voor een pitch dat in elke gewenste vorm uitgewerkt kan worden: een dans, een theaterstuk, een film, een lied, etc.

Om studenten te laten zien hoeveel manieren er zijn om een verhaal te vertellen en hoe een verhaal tot stand kan komen, wordt er een gastles gegeven door een bekende schrijver. Uit alle inzendingen kiest een jury de vijf beste verhalen per klas. Tijdens de finale pitchen de genomineerde studenten hun verhaal aan de jury. De winnende student wint een e-reader. Alle ingezonden verhalen worden in een verhalenbundel opgenomen en uitgedeeld aan alle studenten.

Het programma

Door deel te nemen aan Er Was Eens leren studenten uit het mbo, individueel en in groepsverband, in maximaal 10 lessen, hun eigen verhaal te schrijven. Om hen te laten zien hoe je een verhaal kan vertellen en hoe het tot stand komt, lezen leerlingen een boek en wordt er een gastles gegeven door een bekende schrijver.

Uit alle inzendingen kiest een jury de vijf beste verhalen. Deze vijf studenten worden aanvullend uitgenodigd om de jury te overtuigen waarom zij moeten winnen aan de hand van pitch tijdens de finale. De winnende student ontvangt een e-reader.

Alle ingezonden verhalen worden gebundeld en deze verhalenbundels worden verspreid onder alle deelnemers aan de wedstrijd. Er Was Eens is, doordat taalontwikkeling het zwaartepunt vormt, primair gericht op nauwe samenwerking met docenten Nederlands, maar ook met z.g. kerndocenten. Ook mentoren kunnen met het project binnen hun lessen aan de slag. Enthousiast geworden? Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u uw klas aanmelden? Neem contact op met Floor Keller.

Inschrijven

Er Was Eens is geschikt voor alle niveau’s en klassen van het mbo. 

Deelname aan Er Was Eens bedraagt €15,00* (incl. btw) per student, deze prijs omvat:
•    Voor alle deelnemende studenten een roman (dat zij zelf mogen houden);
•    Digitaal lesmateriaal;
•    Gastles door een bekende schrijver;
•    Voor alle studenten een bundel waarin alle ingezonden verhalen worden gepubliceerd;
•    Voor de winnende student een e-reader (één per klas).

Er Was Eens omvat

•    Een digitale, multimediale lesbrief voor de docent;
•    Leesboeken (één titel per groep, alle studenten krijgen een eigen exemplaar in bezit);
•    Gastles verhalen schrijven door een bekende schrijver;
•    Een bundel waarin alle verhalen worden uitgegeven en die onder alle deelnemers en belanghebbenden wordt verspreid;
•    Een e-reader voor de winnende student.

Doelstellingen

Door middel van Er Was Eens wordt het leesplezier bij mbo-studenten bevorderd en schrijven ze in groepsverband en individueel hun eigen verhaal. Er Was Eens is tevens een manier om de studenten voor te bereiden op hun examens spreken, gesprekken voeren, lezen en schrijven. Ook kan het project ingezet worden als een manier om de ouderbetrokkenheid te stimuleren.

Leerdoelen

*Voor andere niveaus zijn uiteraard andere leerdoelen van toepassing.

LEZEN 3F
Vanuit huidige leesbeheersing van de Nederlandse taal een slag maken naar verhoging leesvaardigheid:
•    Student verhoogt zijn algemene maatschappelijke ontwikkeling;
•    Student leert zich beter inleven en leert meer begrip op te brengen voor anderen;
•    Student verdiept zich in de Nederlandse taal en vergroot zijn kennis hiervan;
•    Student leert van kennis en vaardigheden medestudent;
•    Door zijn leesvaardigheid te bevorderen, is de student beter voorbereid op het examen Nederlands Lezen 3F; 
•    Student prikkelt de fantasie en ontwikkelt/optimaliseert zijn verteltalent;
•    Student ontwikkelt/optimaliseert concentratie en discipline.

SPREKEN 3F
Vanuit huidige presentatievaardigheden een slag maken naar presentatievaardigheid vereist voor 3F:
•    Door zijn leesvaardigheid te bevorderen, is de student beter voorbereid op het examen Nederlands Spreken 3F;
•    Student prikkelt de fantasie en ontwikkelt/optimaliseert zijn verteltalent;
•    Student ontwikkelt/optimaliseert concentratie en discipline.

GESPREKKEN VOEREN 3F
Vanuit huidige gesprekstechnieken een slag maken naar verhoging van de gesprekstechnieken:
•    Student leert samenwerken (boekgroepje) en overleggen (plan van aanpak van de boekpresentatie) en discussiëren over de Nederlandse taal ;
•    Student verhoogt zijn niveau Nederlands door te lezen (taalvaardigheid LEZEN 3F) en discussiëren (GESPREKKEN VOEREN 3F) over de Nederlandse literatuur;
•    Student leert van kennis en vaardigheden medestudent

SCHRIJFVAARDIGHEID 3F
•    Vanuit de huidige schrijfvaardigheid een slag slaan naar verhoging van de schrijfvaardigheidstechnieken.
•    Door zijn schrijfvaardigheid te bevorderen, is de student beter voorbereid op het examen Schrijfvaardigheid 3F.

Ouderbetrokkenheid

Het ministerie van OCW heeft zich nadrukkelijk uitgesproken over het belang van partnerschap tussen ouders en school. In het Actieplan Focus op vakmanschap worden de ouders gezien als stakeholders en als samenwerkingspartners (Ouders in het mbo, 2015). Ouders kunnen betrokken worden bij de prestaties van hun kind en het project door hen uit te nodigen voor de finale.

Meld Je AanMeld Je Aan

Enthousiast over Er Was Eens? Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u uw klas aanmelden? Neem contact op met Floor Keller.

Word FanWord Fan

Volg onsVolg ons

Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten.

Lees Meer